Berichten

Inschrijving TdW 2021 geopend

Door
op
2 juni 2021

De inschrijving voor 2021 is geopend!

U kunt zich opgeven door € 20,- over te maken op bankrekeningnummer NL34 INGB 0006 893295 tnv. AAJ van Diepen e/o Peter Blokker.

Inschrijven kan tot en met uiterlijk zondag 13 juni as. Noteer bij uw overschrijving alle namen en alle adressen in de omschrijving. Rond 19 juni wordt uw boekje thuisbezorgd. Hierin staat alle verdere info.

LABELS
OOK LEUK